Voorwaarden website/webshop

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Artisticinc (www.artisticinc.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Artisticinc betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Artisticinc.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Artisticinc berusten bij Artisticinc. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Artisticinc is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Artisticinc , info@artisticinc.nl.

Privacyverklaring

Artisticinc, gevestigd aan Johan van Hasseltkade 310 1032 LP, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Artisticinc
Johan van Hasseltkade 310
1032 LP, Amsterdam +31207787059

Rachella Koster is de Functionaris Gegevensbescherming van Artisticinc Hij/zij is te bereiken via info@artisticinc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Artisticinc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artisticinc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Artisticinc verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
Artisticinc neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Artisticinc) tussen zit. Artisticinc gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Onlineafspraken.nl: wij werken met een onlineafsprakensysteem, dit systeem wordt gebruikt om afspraken in te plannen en afspraakherinneringen te versturen. Wij sturen ongeveer eens per maand een mail met daarin acties en/of nieuwe ontwikkelingen in de permantente make-up branche.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Artisticinc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Onbeperkt totdat de klant haar account verwijdert.
Adres > Onbeperkt totdat de klant haar account verwijdert.
Enzovoort > Onbeperkt totdat de klant haar account verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden
Artisticinc verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artisticinc gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@artisticinc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Artisticinc zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artisticinc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Artisticinc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artisticinc.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Artisticinc geeft Artisticinc geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Artisticinc.
Artisticinc  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Artisticinc , de onmogelijkheid de website van Artisticinc te gebruiken, uit de levering van diensten door Artisticinc of het gebrek aan levering van diensten door Artisticinc.

Betaalmethoden

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?
We beschikken over de volgende betaalmogelijkheden: iDEAL, Paypal, Mastercard en Visa.

Verzenden en retourneren

Alleen ongeopende producten in originele staat en in de originele verpakking komen voor vergoeding in aanmerking. Voorwaarde is dat je hier binnen 24 uur melding van maakt via info@artisticinc.nl en dat je het product binnen 14 dagen na ontvangst naar ons terugstuurt. Maak hierbij gebruik van dit Retourformulier.

 • Download dit formulier.
  Vul het volledig in.
  Stuur het binnen veertien dagen met de aankoop terug.

Een ongewenst product ontvangen?
Mocht je (een) product(en) hebben ontvangen dat (die) je niet had besteld, laat de verpakking dan intact. Een ongewenst product dat toch wordt gebruikt of waarvan de deksel of dop is opengemaakt, wordt beschouwd als een product dat door de klant is geaccepteerd. Het aangebroken product kan niet meer worden teruggezonden of geruild. Wanneer de verpakking is geopend en blijkt dat je bijvoorbeeld de kleur niet mooi vindt, kan het product niet worden geruild. Wees dus zorgvuldig bij het plaatsen van bestellingen.

Als klant ben je verantwoordelijk voor de verzendings- en verpakkingskosten van de geretourneerde goederen. Artisticinc is niet verantwoordelijk voor pakketten die tijdens het transport naar ons zoekraken.

Zodra het pakket in goede orde is ontvangen, wordt het aankoopbedrag, min de verzendkosten, gecrediteerd. De creditering zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. Bewaar het retourbewijs totdat het aankoopbedrag gecrediteerd is.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Artisticinc wordt regelmatig bijgewerkt. Artisticinc behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Artisticinc te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 28 augustus 2018.